Citelný zásah pro českou ekonomiku – změny v rodičovském příspěvku

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče s dětmi mladších čtyř let k 1. 1. 2020, kteří budou zároveň aktivně čerpat rodičovský příspěvek k tomuto datu.
Původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí zamýšlel navýšit rodičovský příspěvek pro všechny rodiny s dětmi mladšími čtyř let, ale tento návrh neprošel u koaličního partnera.
děti na houpačce
Zvýšený rodičovský příspěvek začíná etapu připravovaných opatření, kterými stát hodlá pomoci rodinám s dětmi. Do budoucna stát plánuje flexibilní pracovní úvazky a tím i lepší zaměstnanost rodičů s malými dětmi, dále dostupnější předškolní péči, ale také i vymáhání výživného. Mělo by se jednat o zálohované výživné, které za určitých podmínek bude přiznáno státem.  Jednalo by se o zvláštní sociální dávku, a proto by měla být soustředěna na úřady práce, které dávky státní sociální podpory vyplácí již nyní.
Pro českou ekonomiku by to byl ale citelný zásah. Ministerstvo práce a sociálních věcí spočítalo náklady na 736,8 milionu korun, a naopak zpět by dostalo asi 73,9 milionu.
Stejně tak je značným výdajem pro českou ekonomiku i navýšení rodičovského příspěvku. Změna – navýšení rodičovského příspěvku přijde státní rozpočet na 8,6 mld. Kč.  Nicméně nelze než kladně ohodnotit návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, protože to je skutečný krok vlády ku pomoci rodinám s dětmi. Ovšem – jen pokud návrh projde schvalováním a vejde v účinnost.
děti v herně
V návrhu o zvýšení rodičovského příspěvku je i to, že děti do věku dvou let mohou být v předškolním zařízení nově až 92 hodin v měsíci (dosud se jednalo o poloviční počet hodin, tj. max. 46 hodin v měsíci). To znamená, že i když bude dítě pobývat v předškolním zařízení až 96 hodin v měsíci, rodič nepřijde o výplatu rodičovského příspěvku.
Změna tak může pomoci lépe sladit pracovní a rodinný život rodiče.