Starejte se o svého plechového miláčka s maximální možnou péčí


Jako o cokoliv jiného, i o svůj automobil se musíme náležitÄ› starat, pokud chceme, aby nám sloužil dlouho a dobÅ™e. Pokud zanedbáme nÄ›co z jeho údržby, dříve Äi pozdÄ›ji se vyskytne problém, který nám nejenže pÅ™idÄ›lá pár dalších vrásek na Äele, ale velmi Äasto nám takový problém zaleze i velmi hluboko do naÅ¡ich peněženek a úÄtů, kde nadÄ›lá řádnou paseku. A to pÅ™eci nikdo z nás nechce. SouÄástí údržby vozů, zejména tÄ›ch modernÄ›jších, to znamená s rokem výroby po roce 2007, by mÄ›la být i kontrola a ÄiÅ¡tÄ›ní dpf filtrů. Na takovou kontrolu si pÅ™ijÄte k nám.

Zavítejte k nám pro kvalitní služby

V souÄasnosti naÅ¡e spoleÄnost pÅ™edstavuje ideální možnost, jak si nechat profesionálnÄ› oÅ¡etÅ™it dpf filtr. Využitím naÅ¡ich služeb rozhodnÄ› neprohloupíte, protože zejména ve státech na západ od nás se přísnÄ›ji hodností emise, které z výfuku vozu vycházejí a právÄ› filtr pevných Äástic snižuje množství sazí a dalších látek. Mít jej v pořádku, vyÄiÅ¡tÄ›ný, popřípadÄ› ÄerstvÄ› namontovaný se jistÄ› vyplatí.