Jak je to s příspěvky na cestování do zaměstnání

Kdo má nárok na státní příspěvek, který se vyplácí při dojíždění do zaměstnání
Jsou to uchazeči o zaměstnání, kteří musí za prací dojíždět více než 9,9 km, přičemž se pracoviště nachází mimo obec trvalého pobytu zaměstnance.
Jak vysoký je tento příspěvek
Závisí na počtu ujetých kilometrů a pohybuje se od jednoho tisíce do 3.500 korun měsíčně. Příspěvek lze vyplácet pouze maximálně po dobu jednoho roku.
podnikatelská strategie
Jaké jsou podmínky vyplácení dávky
Uchazeči, kteří jsou na Úřadu práce v evidenci déle než pět měsíců, a kteří uzavřeli pracovní smlouvu minimálně na půl roku (dobu určitou), mají na dávku nárok. Další podmínkou je, aby nedojížděli do zahraničí, a aby jejich výdělek nepřesáhl 1,5 násobek průměrné mzdy v Česku, která činí zhruba 40 tisíc korun.
Co je třeba k vyřízení příspěvku
Je třeba dokládat pravidelně jízdenky, účtenky za čerpání paliva, ale i jiné doklady, neboť se příspěvek vyplácí i na ubytování nebo hlídání dětí. Zaměstnanec musí vždy doložit výplatní list jako důkaz, že ve firmě stále pracuje.

Podnikatelé často řeší svozy zaměstnanců vlastními prostředky
Někteří podnikatelé řeší dojíždění svých zaměstnanců po svém. Nečekají na příspěvky od státu a zajišťují svozy buď osobními vozy, nebo autobusy pro vzdálenější místa. Velmi dobře si uvědomují, že udržet si kvalifikovanou pracovní sílu není snadné ani v řídce osídlených oblastech. Vyplatí se jim do dopravy investovat i značné prostředky. Zaměstnanci v některých obcích, kteří nemají k dispozici svůj vůz, musí často při cestování autobusy a vlaky dvakrát přestupovat. V průběhu 90. let a na počátku milénia byla navíc zrušena řada regionálních spojů a dojíždění za prací je v těchto místech velmi komplikované. Některým firmám se vyplatí dokonce nakoupit osobní vozy a zapůjčit je zaměstnancům jako svozové, kdy jeden řidič objíždí na trase svozu třeba tři nebo čtyři zaměstnance z okolních obcí.
drobnéa šupléra
Zajímavým příkladem podnikatelské snahy je firma na výrobu elektromotorů v západních Čechách. Ta hradí zaměstnancům, kteří podepíší smlouvu na plný úvazek, 2 Kč na 1 km jízdného za prací. Lidem se tak vyplatí cestovat do zaměstnání z okolních vzdálenějších obcí vlastními vozy, někteří lidé se domluví mezi sebou a vezou se střídavě ve větším počtu vždy jedním autem, a odměnu za dopravné pochopitelně inkasují. Zaměstnavatel ovšem vyřešil palčivý problém s nedostatkem pracovních míst a zaměstnává nyní i kvalifikované dělníky, kteří dojíždí za prací ze vzdálenosti 25 kilometrů.