Od 1.2.2018 začala platit nová dávka při narození dítěte – otcovské


Se změnami Zákoníku práce od letošního roku šla ruku v ruce i změna Zákona o nemocenském pojištění.
Dnes bude řeč o otcovské, které se mnozí tatínkové nemohli dočkat. Už v loňském roce se setkávaly mzdové účetní s četnými dotazy  zaměstnanců – novopečených tatínků, kdy už mohou nastoupit na otcovskou a být v prvních týdnech od narození svých synků a dcer spolu s matkou a pečovat tak společně o své potomky.
mimčo u taťky
Tatínkové si museli počkat na letošní rok, protože otcovská začala platit až od 1.2.2018.
Tatínkové, kterým vznikl nárok na otcovské, žádají o dávku u svého zaměstnavatele a určují si termín nástupu sami. Termín se počítá ode dne narození dítěte + 41 dnů, tzn. nástup nejdéle do konce šestého týdne od narození dítěte.
Nárok na tuto dávku mají jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečně činné za podmínky, že jsou účastni pojistného na nemocenském pojištění. U zaměstnanců v pracovním poměru by to neměl být velký problém. Pokud má zaměstnanec uzavřený pracovní poměr, který stále trvá a je z něho odváděno pojistné, je automaticky nemocensky pojištěn.
Problém by mohl být u dohody o provedení práce anebo u dohody o činnosti. Obě dohody mají svá specifika pro odvod pojistného. Dohoda o provedení práce zakládá účast na pojištění až nad 10.001,- Kč brutto, dohoda o činnosti zpravidla od 2.500,- Kč brutto.
kojenec v osušce
Co se týká osob samostatně výdělečně činných a jejich nároku na otcovské, ti musejí být nejméně tři měsíce dobrovolně nemocensky pojištěni, a to tak, aby nástup na otcovskou na pojištěné měsíce bezprostředně navazoval. OSVČ žádají o dávku na příslušně okresní správě sociálního pojištění, kde jsou registrováni.
Zaměstnanci vyplňují Žádost o dávku otcovské poporodní péče. Formulář naleznou na webu ČSSZ v oddělení tiskopisy, nemocenské pojištění. Není vyloučeno, že i mzdová účtárna se předzásobí těmito formuláři, informujte se nejprve u svého zaměstnavatele.
Je třeba zmínit, že otcovskému předcházela bouřlivá jednání, kdy byly vyčísleny rozpočtové dopady právě kvůli otcovské na 600 až 800 milionů korun ročně. Došlo by ke snížení odvodu daní až o 90 milionů, administrativa by spolkla dalších cca 30 milionů korun, musely by být upraveny počítačové softwary, přijati noví zaměstnanci na úřady práce.
Přes všechny tyto minusové dopady pro ekonomiku došlo ke schválení otcovského, které mnozí tatínkové uvítali, ale někteří odborníci tvrdí, že šlo o další se zalíbení voličům.