Jaké jsou možnosti detekce úniku vody

Únik vody viditelný

Unikající voda v domácnosti dovede potrápit mnoho bytů či rodinných domů a největší úskalí spočívá v tom, že si nemůže nikdo z vás být stoprocentně jistý, že se ho to netýká. Bohužel se tyto situace stávají i tam, kde právě proběhla rekonstrukce, a je to stejně pravděpodobné, jako u starších, zaběhlých systémů. K závadě může dojít opotřebením materiálu, jeho vnitřní vadou, korozí, nevhodně navrženou koncepcí řešení, zkrátka je tu mnoho možností, jak k defektům dochází.

instalatérská firma

V situacích, kde je defekt viditelný a jasně označitelný, a kde voda protéká přímo na zem, jak je tomu např. u ventilů praček nebo venkem taženého potrubí ve sklepě, se lze spoléhat na detekci úniku vody pomocí čidel na podlaze. Ty jsou velmi spolehlivé a informují nás včas o hrozícím nebezpečí ještě před tím, než voda vyplaví sousedy nebo jiné prostory v domě. Výhodou těchto systémů je, že jsou levné a naprosto spolehlivé, a mohou závadu ohlásit i prostřednictvím SMS zprávy.

instalatérský hasák

A co když není jasné, odkud voda uniká

Horší situace nastává, pokud o úniku nevíme a dozvíme se o něm např. od sousedů pod námi, které vyplaví závada ve stoupačce anebo třeba průsakem vody z koupelny, která je celá či z větší části obložena keramickým obkladem. Unikající kapalina přitom může být odpadní, z netěsnosti v armaturách či prasklině v potrubí, ale může jít i o obtížně vyhledatelný zdroj, jako jsou např. drobné praskliny v rozvodech vody pod omítkou.

Tehdy do hry vstupují profesionálové a speciální metody vyhledávání úniku vody např. formovacím plynem či poslechovými tyčemi Hykron. První z metod spoléhá na nejlehčí plyn v přírodě – vodík, který snadno pronikne i sebemenší skulinou, a dává jasně najevo, kde se nachází závada. Poslechové tyče zas sází na velmi citlivé mikrofony, které se nasazují jak u vodovodních potrubí, tak i rozvodů topení.