Palety putují nejen do velkoskladů, ale i do domácností


Je známo, že tyto dřevěné konstrukce ze špalíků a prken ušetří zhruba dvacet procent času při transportu jak v železniční, tak i v silniční dopravě. Z toho důvodu jsou také stále v oběhu. Za dodržení určitých podmínek se zpětně vykupují a většina z nich je certifikována a produkována podle přesných normativů.
Dřevěné nosné podstavce putují doslova do celého světa, a tak se běžně stává, že ve finském Turku narazíte v přístavních docích na vypálený nápis ČD (označení Českých drah), a naopak v pražském překladišti zahlédnete označení francouzských železnic SNCF.

nátěr

První výrobek označený symbolem EUR pochází z roku 1961

O historii tzv. europalet již víme mnohem více. Jsou v oběhu od roku 1961, výroba probíhá podle přesných standardů, které licencuje organizace UIC (Mezinárodní železniční unie). Přesné rozměry, technické parametry a použitý materiál je nutno dodržet z toho důvodu, aby byla zaručena pro každou paletu požadovaná nosnost. Ačkoliv je její hmotnost pouhých 20 kg, sama unese téměř dvě tuny. K její výrobě se používá nejčastěji měkké dřevo borové, smrkové, nebo jedlové, výjimkou ovšem nejsou ani listnaté stromy jasanové, olšové, nebo dubové. Norma dokonce přesně stanoví, kolik smí být ve dřevě zatlučeno hřebů. Je jich tam přesně 78.

Metrický a angloamerický standard délkové soustavy

Standardizovaný dřevěný výrobek z masivu se šíří především po Evropě a odhaduje se, že jich je v oběhu téměř půl miliardy. Kdybychom je vyskládali v řadě za sebou, vytvořily by cestu ze Země na Měsíc a ještě by ji o polovinu délky přesáhly. Pokud byste se však přestěhovali do Spojených států a chtěli si tu z nich stavět třeba nábytek, což je u nás poměrně běžným jevem, možná neuspějete. Proč tomu tak je? Jde o to, že se v USA zboží převáží v kontejnerech, jejichž rozměry vyměřuje délková soustava anglomareická. S metrickou soustavou si nerozumí, přesněji řečeno, kontejner palety zaplní tak, že zůstává poměrně velký prostor nevyužitý. A to je pro podnikatele kámen úrazu.

dřevěné palety

Lidé jsou ale nápadití. Ryze ekonomické důvody vedly k tomu, že někteří výrobci v USA produkují kontejnery o 5 cm širší, nebo naopak evropští výrobci europalet přizpůsobili kontejnerům rozměry desek označených jako EUR 2 a EUR 3. Kompatibilita zkrátka diktuje podmínky, aby zboží mohlo putovat z Evropy i za oceán, a naopak.