Stěhujeme se do vlastního

Snad každý sní po vlastním bydlení. Ne každý je ale připravený investovat a starat se o vlastní domek se zahradou, ale ke spokojenosti mu postačí bytová jednotka. Právě díky tomu, že se v jednom bytovém domě sejde více vlastníků, tak se povolává výbor, který bude mít na starosti všechny náležitosti spojené právě s chodem celého domu. Vždy v čele stojí předseda, který má svého zástupce a finanční kontrolní výbor. Předseda má na starost skutečně mnoho důležitých jednání, smluv a předně by měl zastupovat jak všechny majitele domu, tak být s nimi ve spojení, aby vše fungovalo jak má. Jedině poté se na takovém místě bude dařit a bydlení bude přímo pohádkové. Je to jednoduché, protože je v zájmu všem dobře spravovat společný majetek.

dům

Proč to nefunguje?

Nečinnost výboru SVJ je nejhorší noční můrou, zvláště pokud se ještě shledá, že došlo k pochybení uzavření smluv nebo neoprávněné manipulaci s penězi na účtu. Vzhledem k tomu, že lidé mají právo vědět, kam putují jejich finance a jak se s nimi nakládá, tak musí předseda předložit i správné vyúčtování za společné služby. Pokud i to odmítá, poté je to signál proto, aby přišla změna a nečinný výbor byl nahrazen. V takovém případě je úplně nejlepší zvolit externího pracovníka, který bude svoji práci zastávat až do posledního detailu. Lepší je takový výbor zastavit zavčasu, než by z toho vznikly i daleko větší problémy. Například pokud se nezaplatí dostatečná záloha nebo spotřeba tepla a vody, tak může přijít odstavení od zdroje a poté i poctiví vlastníci bytových jednotek nic nezmohou.

předseda SVJ

Opatrnosti je třeba

Práce předsedy je skutečně náročná a tak by mělo být v zájmu všech vlastníků, aby to vykonávala zodpovědná osoba, která bude mít dostatek času na vypracování všech náležitostí, bude vždy hájit a zastupovat zájmy majitelů bytů a bude moudře spravovat společné vlastnictví všech. Za tuto práci navíc má samozřejmě dostávat řádnou odměnu.