Revize elektroinstalace mnohdy přijdou i na velmi nebezpečné závady

Závada na izolaci vám může „srazit vaz“

Pamatujete se na noviny za socialismu a rubriku „černá kronika“? Tehdy šlo sice jen o úzký a krátký sloupek, který rozhodně v denním tisku nepřevládal, ovšem čtení takových stručných zpráv vyvolávalo nepříjemné mrazení v zádech při představě, že by se něco podobného přihodilo i vám.

elektrikář v akci

V černé kronice se občas objevila i pasáž o tématu úrazů, způsobených elektrickým proudem. Některé z nich mohly být velmi kuriózní a mezi nimi i takové, co byly zaviněné nedbalostí, v souvislosti s podceňováním izolačních vrstev na kabelových rozvodech.

Izolace kabelů je téma, jemuž se věnují i revize elektroinstalace v Praze https://www.technologie-budov.cz/elektroinstalace/revize-elektrickych-zarizeni/. Revizní elektrikáři prověřují, zda nejsou někde porušené vlivem stáří a únavy materiálu, ale i kvůli špatně provedené instalaci kabelů či nedbale připojených koncovek do svorkovnic, vypínačů, zásuvek a dalších rozvodných prvků. Samostatnou kapitolou bývají staré hliníkové rozvody, ty mohou být vzhledem k jejich stáří již zpuchřelé a popraskané, a jejich funkce zdaleka neplní bezpečnostní normy.

elektrický rozvaděč

Skřípnutá prodlužovačka – můžete mít domácnost zabezpečenou perfektně provedenou elektroinstalací v mědi, revidovanou zkušeným elektrikářem, a přesto váš byt vyhoří, nebo v něm dojde ke smrtelnému úrazu. Na vině může být prodlužovací šňůra, třebaže nově zakoupená a splňující všechny bezpečnostní standardy, když jí nešťastně skřípnete pod dveřmi z obýváku na balkon.

Izolace kabelů v koupelně – ještě nebezpečnější je jakákoli závada na elektroinstalaci, která se týká prostředí koupelen, kuchyní, prádelen a dalších místností, kde je kromě elektrického vedení zavedena i voda. Kombinace vody a elektřiny je smrtící pro každého živého tvora, a proto revizního elektrikáře v rámci revize elektroinstalace v Praze i v jiných městech a obcích posílejte zejména do těchto prostor.