Nevyhovuje Vám Váš lékař? Vyměňte ho.

V dřívější době bylo takovým zvykem chodit k jednomu praktickému lékaři po celou dobu života. Dokonce k tomu stejnému lékaři chodila celá rodina. V dnešní době tomu je ale úplně jinak. Pokud vám lékař nevyhovuje, máte možnost jej změnit a zvolit za svého praktického lékaře někoho úplně jiného.
lékařský záznam
Nového lékaře si můžete ale vždy vybrat až po třech měsících, takže to rozhodně nefunguje tak, že byste každý týden chodili k někomu jinému. Praktický lékař navíc musí mít uzavřenou smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou. Tohle je také první věc, na kterou se vás bude ptát, pokud se rozhodnete zaregistrovat.
U specializovaných lékařů je to velmi podobné. Toho si také můžete samozřejmě vybrat taky. Netýká se to ale zubařů nebo gynekologů. Ti jsou totiž bráni jako praktičtí lékaři, takže je nutné, aby u nich byl člověk registrován alespoň tři měsíce. Jiné specialisty je ale možné změnit kdykoliv.
Pokud se vám nechce pro žádanku na speciální vyšetření ke svému lékaři, pak ani nemusíte. Můžete ale počítat s mnohem delší čekací dobou k samotnému vyšetření.
lékař v plášti
Výjimkou, kdy si lékaře vybrat nemůžete, je například nástup do nového zaměstnání, kde se musíte nechat vyšetřit lékařem, který má smlouvu s vaším budoucím zaměstnavatelem.
U lékaře máte určitě svá práva, ale také povinnosti, jako je dodržování léčebného postupu nebo preventivní prohlídky. Také je důležité svého lékaře informovat o vašem zdravotním stavu, protože pokud by například došlo k hospitalizaci, je nutné se řídit vnitřním řádem zdravotnického zařízení apod. Mezi naše práva patří pravdivé informace o našem stavu, úcta apod.
Jestliže vám váš lékař nevyhovuje a najdete si někoho jiného, ale i přesto všechno se nemůžete smířit s přístupem vašeho bývalého praktického lékaře, je možné si na něj stěžovat. Pokud se jedná o lékaře soukromého, můžete se obrátit na Krajský úřad nebo úřad, který lékaři udělil povolení k činnosti.
Naše zdraví je opravdu to nejdůležitější. Pokud jste tedy nespokojeni, nemáte se za co stydět. Využijte proto tedy možnosti, na které máte nárok.